O firme

Spoločnosť FEBA s.r.o. je dynamicky rozvíjajúcou sa spoločnosťou na slovenskom trhu pôsobiacou v oblasti poskytovania služieb súvisiacich s ekologickou problematikou.

Hlavným predmetom spoločnosti FEBA s.r.o. je ponuka kvalitných prác a komplexných služieb pri prevencii a čistení odlučovačov ropných látok, kanalizácií a odstraňovaní ekologických záťaží.

Spoločnosť stavia na dlhoročných skúsenostiach svojich zakladateľov, zamestnancov ako aj externe spolupracujúcich poradcov v oblasti životného prostredia a legislatívy.


Našim prioritným zámerom je uspokojovať zákazníkov dodávkami kvalitných služieb, dosahovaním kvalitných výsledkov, spolupráce a promptného riešenia vzniknutých situácií.